top of page

Na listama 21km, 10km, za 2022 se nalaze domaći takmičari, dok se na listama 2023.g. 21km, 10km, 5km nalaze svi učesnici domaćih trka. Na kraju godine biće izdvojeni najbolji rezultati domaćih takmičara ( koji mogu prijaviti i najbolji rezultat ostvaren u insotranstvu). Liste imaju nezvaničan karkter.
 

Mi smo svi trkači, i pri tome su neki brži od drugih, ali nikad nisam video trkače folirante.

Bart Yasso

2022 Rang lista

2023 Rang lista

bottom of page